Софтуер Груп БГ

Софтуер Груп БГ / Software Group
Разработване на софтуер. Мобилно разплащане и банкиране. Управление на документи.

Софтуер Груп БГ е специализирана ИТ компания, фокусирана върху цялостни решения в сферата на финансовия сектор и обслужването на крайни клиенти. Фирмата е със седалище в България  и има дъщерни дружества в Кения, Гана, Филипините, Мексико и Австралия.

Компанията предлага решения за финансовия сектор като се фокусира върху разработки за  търговски банки, микрофинансиращи институции, мобилни оператори, кооперации и кредитни съюзи, вериги супермаркети и инвестиционни/донорски организации.

Софтуер Груп БГ предоставя и консултантски услуги на различни клиенти  във финансовия сектор, в следните области: Бизнес анализ; Управление на проекти; Разработване на софтуер; Интеграция на софтуер; Внедряване на софтуер; Аутсорсинг.

Уеб сайт на компанията:                                
http://www.softwaregroup-bg.com