Национален клъстър
за
интелигентни транспортни и
енергийни системи /НКИТЕС/

 

Адрес:

България

1619 София

бул. "Никола Петков" 81

Контакт:

инж. Борис Попов - Председател на Управителния съвет

Маг. Пламен Киров - Изпълнителен директор

тел. +359 889 359048

ncites-office@cluster-ites.org

Официален сайт:

www.cluster-ites.org

ЕИК : 176660387