Responsive Image

 

CLUSTER-ITES.org 

  • Успешно позициониране на пазара на ЕС.

  • Конкурентноспособност, чрез оптимизация при разпределение на работата и изпреварващ ефект в размяна на научни и приложни решения.

  • Подобряване на иновационните решения, с което се укрепват производствените възможности на фирмите членове на НКИТЕС

  • Укрепване на инвестиционния диалог с правителството, регионалните структури,икономическия сектор и науката.

  • Активно участие при определяна на националната иновационна стратегия в икономическия и производствен сектор.

  • Изграждане на стратегически партньорства с браншовите клъстери в ЕС, ЕК и специализираните сертификационни работни групи на ЕС определящи европейските стандарти на системите.

  • Насърчаване на проекти от развойно-приложен характер,с цел изпреварваща подготовка на членовете на Клъстера в планираните национални, регионални и европейски търгове за изграждане на интелигентни системи за управление.

  • Съвместно участие на специализираните форуми, конгреси, симпозиуми и изграждане на съвместни развойни групи с специализираните в сектора иновационни клъстери.

  • Укрепване стратегически партньорства с високотехнологични фирми в сектора, чрез привличането им за членове на Клъстера.