УПРАВЛЕНИЕ

Управлението на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС) е организирано чрез три съвета

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ е изграден съгласно Устава на сдружението и е в състав:

инж. Борис Попов - Председател на УС

Маг. Пламен Киров- Изпълнителен Директор

инж. Милчо Боров

ЕТИЧЕН СЪВЕТ

Етичният съвет е изграден в съответствие на Устава на сдружението „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“.

Председател инж. Юри Братанов

ybratanov@cluster-ites.org

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Контролът върху спазването на Устава на сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ е поверен на контролен съвет, ръководен от 

д-р инж. Веселин Янков

Членство в НКИТЕС


Уважаеми дами и господа,
Бихме се радвали да се присъедините към нашия "Национален клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи" (НКИТЕС).

За да станете член е необходимо да попълните Молба за членство и да ни я изпратите по електронна поща ncites@cluster-ites.org.

Ще отговорим с удоволствие на всички Ваши въпроси.

 

 Молба за членство. Молбата е в PDF формат.