Проект „Разширени системи за ранно откриване и предотвратяване на горски пожари

Целта на проекта е да се разработи ново поколение система за ранно откриване на горски пожари, която да събира, натрупва и обработва данни в интегрирана информационна система, за предотвратяване и управление на кризи, чрез използване на сензорни мрежи и мобилни технологии (дронове).

Използването на безпилотни самолети и нови технологии ще позволи да се наблюдават много по-големи площи, което ще повиши значително процентът на ранно откриване на горски пожари в защитените площи.

Освен това, в хода на проекта, ще се изчисли вероятността за възникване на горските пожари в наблюдаваните области, което ще се разшири възможностите на съществуващата европейска система за предотвратяване на кризи.

Съществуващите система за мониторинг на горските пожари имат недостатъка на сравнително нисък процент на откриване на горски пожари (между 23,5% - 30%). По наше мнение основната причина за това е, че съществуващите стационарни системи не могат да се обхванат и наблюдават всички защитени и отдалечени области, и особено тези, при който се наблюдава най-голям риск от пожари.

Разработваната система, на базата на мобилни устройства (дрони), ще може да реши този проблем.