TOP-Picture-01

Съвместната работа открива и гради възможности


Уважаеми дами и господа,
Бихме се радвали да се присъедините към нашия "Национален клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи" (НКИТЕС).

За да станете член е необходимо да попълните Молба за членство и да ни я изпратите по електронна поща ncites@cluster-ites.org.

Ще отговорим с удоволствие на всички Ваши въпроси.

 

 Молба за членство. Молбата е в PDF формат.