„Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС)
е доброволно сдружение от дружества и физически лица създадено през 2014 година.

Задачи и дейност:

Да постига по-ефективно концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността и да се разширява спектъра от ресурси на всеки отделен участник.

Да развива научни и практически проекти в областта на Интелигентните системи за управление.

Да участва активно при изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката.


НКИТЕС е организиран на технологично пазарен и географски принцип. Той обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура.

НКИТЕС в тясно сътрудничество с научни, обучаващи, инженерингови организации, както и представителни организации на бизнеса, развива и прилага иновативни решения, наложили се в европейската инфраструктура.

От февруари 2017 Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи е успешно категоризиран от Министерство на икономиката, Агенция за малки и средни предприятия в категорията "Развиващ се клъстер".

Документ за категоризация

ПОВЕЧЕ ЗА НАС

В тази рубрика може да се запознаете с профила и постиженията на участниците в НК за ИТЕС.

ТУ-София Технологии

ТУ-София Технологии се представлява, чрез научно-приложната лаборатория НПЛ СИУУ, работеща в направление "Системи за сигурност". 

Една от основните дейности на CIUU е провеждането на обучения за студенти и организации.

CIUU.TU-Sofia.bg

TEKO

Основният профил на компанията TEKO е: Проектиране, доставка, монтаж и цялостен след продажбен сервиз на телекомуникационни системи и мрежи; производство на възли и детайли за далекосъобщителни съоръжения; предоставяне на телекомуникационни услуги на фирми и граждани.

TEKO-AD.com

РОКОН

Компанията РОКОН  се занимава с проектиране, реконструкция, инженеринг на обекти (подстанции) в преносната  мрежа на електроенергийната система.  Компанията разработва и произвежда съвременни цифрови устройства. 
Научно-изследователска дейност е свързана с използване на нови и възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.
 

ROCONBG.com

КАНТЕК

Кантек е доставчик на две световни марки в България на пазара за управляеми печатни услуги, управление на документи, дигитални преси за производство на книги, учебници, и рекламни материали и процеси свързани с услугите за аутсорсинг на печата.

CANTEK.bg

ДЕМАКС

Полиграфическа група ДЕМАКС е водеща секюрити печатница.
В съвременната реалност полиграфията не се ограничава само до отпечатването на информация, а изисква обработка и съхранение на данни. Демакс АД предлага проектиране и изграждане на иновативни ИТ решения.

DEMAX.bg

ПИМ ПРИМА АД

ПИМ ПРИМА АД е холдинг, включващ високо технологични ИТ компании.
 

 www.PIMPRIMA.eu

ИНТЕПРО Солюшънс ООД

Компанията ИНТЕПРО Солюшънс ООД създава високо технологични ИТ решения в направление на киберсигурност, централизация на управлението и достъпите до ИТ системите, УЕБ портали.

www.INTEPRO-BG.com 

ТРИПКО 

 " Нашата мисия в Tripco е да революционизираме екосистемата на обществения транспорт в България чрез авангардни технологии и решения, базирани на данни. Ние се ангажираме да трансформираме начина, по който хората пътуват, създавайки безпроблемно и устойчиво изживяване, което подобрява достъпността, надеждността и удовлетвореността на потребителите. "

www.TRIPCO.bg